Politechnika Łódzka została powołana do życia w 1945 roku, początkowo z trzema wydziałami - Mechanicznym, Elektrycznym i Chemicznym. W ciągu wielu lat PŁ otworzyła takie wydziały jak Wydział Budownictwa i Architektury, Biotechnologii, Informatyki i wiele innych. Politechnika Łódzka została nagrodzona przez Komisję Europejską certyfikatem "ECTS Label", potwierdzający prawidłowe stosowanie systemu ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System), jako systemu transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych.

Politechnika Łódzka to 20 000 studentów i około 3 000 pracowników. Znajdują się tu akademiki, stołówki, kino, drużyny sportowe, Studenckie Radio "Żak" nadające w obrębie Łodzi i prowadzone w całości przez studentów, galerie, Akademicki Związek Sportowy. Na terenie uczelni znaleźć można kluby studenckie, dwa oddziały banków, biuro podróży, pocztę, kawiarnie. Poza Samorządem Studenckim, działa tu również wiele organizacji studenckich. Niewątpliwie, każdy student znajdzie tutaj odpowiednie warunki do samorozwoju, edukacji i rozrywki.

IFE (International Faculty of Engineering) założony w 1992 roku, jest jednostką Politechniki Łódzkiej oferującą nauczanie w języku angielskim i francuskim. Celem stworzenia tego wydziału było edukowanie przyszłych inżynierów, którzy będą specjalistami w swoich dziedzinach i będą posiadać znakomite umiejętności językowe. Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, jakim jest obecna Unia Europejska. Co więcej, studenci pracują w małych grupach ze znajomymi z programu wymiany studentów "Erasmus", co stwarza przyjazną atmosferę i gdzie wszyscy wszystkich znają.

Teren wydziału jest bardzo nowoczesny i funkcjonalnie doskonale przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, często zdarzają się wizyty zagranicznych profesorów i studentów, co sprawia, że studiowanie na IFE jest jeszcze bardziej interesujące.

Politechnika Łódzka została powołana do życia w 1945 roku, początkowo z trzema wydziałami - Mechanicznym, Elektrycznym i Chemicznym. W ciągu wielu lat PŁ otworzyła takie wydziały jak Wydział Budownictwa i Architektury, Biotechnologii, Informatyki i wiele innych. Politechnika Łódzka została nagrodzona przez Komisję Europejską certyfikatem "ECTS Label", potwierdzający prawidłowe stosowanie systemu ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System), jako systemu transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych.

Politechnika Łódzka to 20 000 studentów i około 3 000 pracowników. Znajdują się tu akademiki, stołówki, kino, drużyny sportowe, Studenckie Radio "Żak" nadające w obrębie Łodzi i prowadzone w całości przez studentów, galerie, Akademicki Związek Sportowy. Na terenie uczelni znaleźć można kluby studenckie, dwa oddziały banków, biuro podróży, pocztę, kawiarnie. Poza Samorządem Studenckim, działa tu również wiele organizacji studenckich. Niewątpliwie, każdy student znajdzie tutaj odpowiednie warunki do samorozwoju, edukacji i rozrywki.

Tegoroczni sponsorzy

Tegoroczni Patroni